Herstel van het toevoer- en distributienetwerk van stromend water in het pilootcentrum Bwamanda

Het Centrum voor Integrale Streekontwikkeling CDI Bwamanda is sinds 1969 actief in de streek rond Bwamanda, Congo. Het waterdistributienetwerk en de sanitaire infrastructuur van het pilootcentrum Bwamanda, die sinds 40 jaar bestaan maar ernstig werden beschadigd tijdens de oorlogsjaren, zijn tot op heden niet hersteld.  Het voorgestelde project beoogt de installatie van een modern toevoer- en distributienetwerk voor drinkwater in Bwamanda. De partners waarmee wordt samengewerkt zijn de Karel de Grote Hogeschool en AGT NV.
Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2008.
Meer projecten
cdi 2008 1
cdi 2008 2
cdi 2008 3