Een herstelde pomp geeft ook weer zuiver water

 In 15 dorpen zullen bestaande maar defecte pompen worden hersteld. De redenen van de panne worden achterhaald en via vormingssessies aan de plaatselijke bevolking wordt de gepaste opleiding gegeven om deze situatie in de toekomst te vermijden. Daartoe wordt ook per locatie een comité opgericht dat, na een vormingscursus hygiëne en sanitatie, zal toezien op de opvolging door de dorpelingen. Het comité zal tevens de inning verzorgen van de eigen bijdrage om eventuele latere reparatiekosten zelf te kunnen dragen. Op elke locatie wordt een Arbor Loo toilet gebouwd. In 10 andere dorpen zal worden nagegaan in hoeverre de vormingscursussen uit het verleden hebben bijgedragen tot een mentaliteitsverandering. Indien nodig volgt een herscholingscursus. Vrienden van Burkina Faso werkt in dit project samen met de Vlaamse partners Pidpa (financiële steun), de Provincie Antwerpen (financiële steun) en Sabou (ondersteuning voor het vormingsluik). Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2016. Het duurt 18 maanden.

Meer projecten
vr burkina faso 2016