Een herstelde pomp geeft ook weer zuiver drinkwater 2013

De doelstelling van dit project is 15 bestaande, maar defecte pompen te laten herstellen. De reden van de panne zal eveneens worden achterhaald en via vormingssessies wordt aan de plaatselijke bevolking de gepaste opleiding gegeven om deze situatie in de toekomst te vermijden. Daartoe wordt per locatie een comité opgericht dat, na  een vormingscursus hygiëne en sanitatie, zal toezien op de opvolging door de dorpelingen. Het comité zal tevens de inning verzorgen van de eigen bijdrage van de dorpelingen om eventuele latere reparatiekosten zelf te kunnen dragen. In elke locatie wordt ook een Arborloo sanitair systeem gebouwd.

Vrienden van Burkina Faso vzw werkt in dit project samen met de Vlaamse partners Pidpa (financiële steun), de Provincie Antwerpen (financiële steun) en Sabou vzw (ondersteuning voor het vormingsluik). Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2013. Het duurt 18 maanden.

Meer projecten
Een herstelde pomp geeft ook weer zuiver drinkwater 2013 2
Een herstelde pomp geeft ook weer zuiver drinkwater 2013 1