Een herstelde pomp geeft ook weer zuiver drinkwater 2012

De vzw Vrienden van Burkina Faso plaatste zelf al verschillende pompen in Burkina Faso.  De VZW wordt vaak geconfronteerd met defecte pompen, die oorspronkelijk werden geplaatst door de overheid of soms door andere ngo’s. Dit project beoogt 15 defecte pompen te laten herstellen gedurende anderhalf jaar. Na het achterhalen van de reden van de panne krijgt de plaatselijke bevolking de gepaste opleiding om deze situatie in de toekomst te vermijden. Daartoe zal per locatie een comité worden opgericht dat, na een vormingscursus inzake hygiëne en sanitatie, zal toezien op de opvolging. Het comité zal tevens de inning verzorgen van de eigen bijdrage van de dorpelingen om eventuele latere reparatiekosten zelf te kunnen dragen. In elke locatie wordt ook een Arborloo toiletsysteem gebouwd.

De vzw Vrienden van Burkina Faso coördineert het project, de vzw Sabou faciliteert plaatselijke contacten en staat in voor de vorming. Pidpa, Provincie Antwerpen en het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinancieren dit project van 2012. Het duurt 18 maanden.

Meer projecten
Een herstelde pomp geeft ook weer zuiver drinkwater 2012 2
Een herstelde pomp geeft ook weer zuiver drinkwater 2012 1