Een duurzame verbetering van de toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen in Burundi

 

Dit project van Join for Water - Protos vindt plaats in Bubanza en Bujumbura. Join for Water zal samen met zijn lokale partner AVEDEC in samenwerking met de lokale overheden en de gebruikers de toegang tot water en sanitaire voorzieningen duurzaam verhogen. Dit gebeurt enerzijds door de gemeenten en de gebruikers optimaal te betrekken bij de realisatie van werken en anderzijds ook door het continu versterken van de capaciteiten en vaardigheden van lokale actoren, zodat ze na de interventie in staat zijn de infrastructuur uit te baten en te onderhouden. Het project heeft drie doelgroepen: (i) gemeenten en de wettelijke waterbeheerders waaronder Régies Communales de l'Eau (RCE); (ii) gemeenschappen en scholen; (iii) kwetsbare huishoudens.

Het project zal ook inzetten op hygiëne en sanitaire voorzieningen in 4 scholen. De kwetsbare huishoudens krijgen specifieke aandacht in dit project en worden ondersteund door een pakket van maatregelen om hun sociaaleconomische situatie te verbeteren. Er wordt eveneens aandacht besteed aan actie-onderzoek en lobbywerk op lokaal en nationaal niveau om water en sanitatie hoger op de politieke agenda te krijgen. Daarom wordt ook ingezet op het delen van ervaringen en kennis en deelname aan fora, overlegplatformen en sectoroverleg.

Farys draagt bij aan de capaciteitsopbouw van de lokale partner AVEDEC door het voorzien van feedback over het ontwerp van het drinkwatersysteem en over het beheer.  Arcadis zal digitaal kaartmateriaal samenbrengen en ter beschikking stellen als ondersteuning voor het concretiseren van integraal waterbeheer op lokaal niveau. Daarnaast wordt advies geleverd over de verwerking van het septisch materiaal van de scholen.

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2018. Het heeft een voorziene looptijd van 36 maanden..

 

Meer projecten