Een betere toegang tot drinkwater, sanering en hygiëne in Karamoja, Oeganda

 In dit project wil men de toegang tot zuiver drinkwater, sanering en hygiëne in de verschillende gemeenschappen in het district Kaabong verbeteren. De geplande activiteiten zijn onder meer gericht op infrastructuurwerken (zoals het herstellen van waterpunten, de aanleg van drinkbakken en latrines), capaciteitsopbouw en het verbeteren van het beheer.

Het district Kaabong ligt in het noorden van Oeganda, aan de grens met Kenia en Zuid-Soedan. Het maakt deel uit van de aride en semi-aride regio in Afrika waar het risico op rampen zoals droogte en het uitbreken van water-gerelateerde ziekten (bij zowel de bevolking als de veestapel) erg hoog ligt en water, in termen van kwaliteit, kwantiteit en kosten voor de gemeenschappen, schaars is. De laatste jaren worden water-gerelateerde interventies in steeds sterkere mate in aanmerking genomen in het kader van het Karamoja Livestock Development Project (KLDP) dat gefinancierd wordt door de federale overheidsdienst ontwikkelingssamenwerking (DGD).

Dierenartsen zonder Grenzen zet in dit project de samenwerking met Vlaamse partner PROTOS verder aangaande de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van het drinkwater voor de gemeenschappen en zal samen met Ingenieurs zonder Grenzen andere opportuniteiten analyseren die een positieve impact kunnen hebben op het leven van de beoogde doelgroep. Tot een van deze opportuniteiten behoort de opsporing van ondergrondse waterreserves met behulp van milieuvriendelijke technologieën. Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2013. Het duurt 24 maanden.

Meer projecten
Een beter toegang tot drinkwater, sanering en hygiëne in Karamoja, Oeganda 2
Een beter toegang tot drinkwater, sanering en hygiëne in Karamoja, Oeganda 1