Duurzame watervoorziening in de Sierra Sur van Ecuador

Het project richt zich in de eerste plaats op de plaatselijke bevolking, met 12.000 inwoners waarvoor toegang tot drinkwater- en sanitatieinfrastructuur voorzien wordt. Andere doelgroepen zijn de irrigatiecomites en verschillende producentenorganisaties, leiders en leidsters van de betrokken organisaties, twee gemeentelijke associaties van drinkwatercomités en gemeentebesturen en stroomgebiedcomités voor 3 micro-bekkens.

Ook lokale NGO’s (SENDAS, CEDIR), gemeentebesturen (Cañar, Suscal), kantonale en nationale fora en onderzoeksinstituten (Universiteit Cuenca) zijn sterk betrokken.

Aan Vlaamse kant is ondersteuning voorzien door PROTOS, de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, de Vlaamse Interuniversitaire Raad, Grohe, het studiebureau IMDC, het brugs-fonds-voor-ontwikkeling-en-samenwerking en de Provincie Limburg.

De bijdrage van de Vlaamse partners, die technisch, methodologisch en/of financieel kan zijn, moet resulteren in het aanleggen of rehabiliteren van gravitaire drinkwaterleidingen voor 10.000 mensen, duurzaam beheer van 50 waterleidingen door de gemeentelijke associatie van drinkwatercomités, experimenten met aangepaste sanitaire voorzieningen en het uitwerken van een model voor Integraal Waterbeheer voor enkele kleine stroombekkens in de interventiezone.

Met bijkomende financiering van Belgische overheid en Europese Commissie investeert men in irrigatiesystemen en uitbouw van de landbouwexploitatie. Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2005.

 
Meer projecten
Duurzame watervoorziening in de Sierra Sur van Ecuador 2
Duurzame watervoorziening in de Sierra Sur van Ecuador1