Duurzame watervoorziening in achtergestelde gebieden van Ecuador

Dit project van PROTOS past in een programma dat de levensomstandigheden van rurale gemeenschappen wil verbeteren door duurzame toegang tot drinkwater en sanitatie in 6 achtergestelde kantons van Ecuador te voorzien. Dit project bouwt deels verder op het project dat in 2005 door de Vlaamse overheid werd goedgekeurd voor financiering. De Vlaamse partners zijn de TMVW, IMDC, GROHE, het brugs-fonds-voor-ontwikkeling-en-samenwerking , de Universiteit Antwerpen en het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van deVlaams overheid. 
Tijdens de periode 2008-2010 wil het programma zich toeleggen op de consolidatie van de beheersstructuren in de zuidelijke Sierra en anderzijds de uitbreiding van deze ervaringen naar twee andere zones in het land.
Zo zal men trachten de toegang tot drinkbaar water en basissanitair voor 7.000 personen in Saraguro en 2 kustkantons te verzekeren, duurzame beheersstructuren voor de rurale drinkwatervoorziening voor 150.000 gebruikers in 6 kantons op te zetten en modellen voor integraal waterbeheer, toegepast en gesystematiseerd in de zuidelijke Andes, te ontwikkelen.
De activiteiten en aanpak bestaan uit twee delen. Bij de eerstelijnsactiviteiten worden de “gebruikers” technisch, methodologisch en financieel ondersteund bij de aanleg en rehabilitatie van drinkwaterinfrastructuur; bij concrete acties voor verbeterde hygiëne, sanitaire voorziening en beschermende maatregelen en bij de uitwerking en implementatie van beheersmechanismen voor de infrastructuur. Bij de tweedelijnsactiviteiten worden in samenwerking met gemeentebesturen, lokale NGO’s en de watercomités kantonnale beheerstructuren en globale beheersplannen uitgewerkt.
Lokaal wordt samengewerkt met lokale NGO’s, gemeentebesturen instellingen voor het beheer van de drinkwatervoorziening, stroomgebiedcomités, het Nationaal Forum van Waterbronnen en onderzoeksinstituten, verbonden aan de Universiteit van Cuenca. Het project zelf is ingebed in een groter programma dat mede-gefinancierd wordt door DGOS.
Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2007. Het duurt 36 maanden.
Meer projecten
Duurzame watervoorziening in achtergestelde gebieden van Ecuador 2
Duurzame watervoorziening in achtergestelde gebieden van Ecuador 1