Duurzame toegang tot veilig drinkwater en basissanitatie in het semi-ariede Noord-Ethiopië met specifieke aandacht voor de koppeling tussen kleinstedelijke en rurale gebieden (SELAM-WATSANI)

Dit project heeft als doel het realiseren van een geïntegreerde uitbreiding en beheer van water en sanitatie voor de inwoners in het kleinstedelijke Hagere Selam en de stroomafwaarts gelegen landelijke gemeenten Mikel Awhi en Ayneme Berkakn. Er zijn directe positieve implicaties voor de maatschappelijke dienstverlening, de positie van de vrouw, menselijke waardigheid en armoedebestrijding. Bijzondere aandacht gaat naar participatie en educatie van lokale gemeenschappen.

De doelstellingen zijn: verbeteren van de waterdistributie in de stad Hagere Selam en de omliggende rurale gebieden; infiltratie bevorderen op steile hellingen; sanitaire faciliteiten ontwikkelen; afvalmanagement en verwerking verbeteren; efficiënt verwerken van regenwater uit Hagere Selam; bewustwording verhogen en capaciteitsopbouw inzake veilig drinkwater, hygiëne, sanitatie en beheer van natuurlijke rijkdommen.

De coördinator van het project is de ugent, de KULeuven brengt op diverse vlakken expertise in en heeft een aandeel in tussentijdse opvolging van het project. Het departement LNE van de Vlaamse overheid  cofinanciert dit project van 2011. Het duurt 36 maanden.

Meer projecten
ugent 2011 3
ugent 2011 2
ugent 2011 1