Duurzame toegang tot drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne voor de meest kwetsbare gemeenschappen in de regio Mopti, Mali

Dit project wil bijdragen tot de watervoorziening in Mali, de bevolking sensibiliseren rond hygiëne en de nodige gedragsverandering en een breed draagvlak creëren in Vlaanderen voor het recht van kinderen op toegang tot water, sanitair en hygiëne.
Dit project, dat 30 maanden duurt en wordt getrokken door UNICEF België, beoogt drie doelstellingen:
  • In lijn met de Malinese Nationale Strategie voor watervoorziening en sanitair wil dit project bijdragen om de toegang tot drinkwater duurzaam te verhogen door het plaatsen van nieuwe en herstellen van verouderde waterpompen in Konna en Korobana. 9.200 mensen krijgen zo toegang tot een waterpomp. Daarbij is er aandacht voor het opleiden van lokale technici en het versterken van de capaciteit van lokale besturen en gemeenschappen om water en sanitatieprogramma’s te plannen, te implementeren en op te volgen.
  • Dit project wil het bewustzijn van het belang van hygiëne stimuleren in de gemeenschappen met het oog op duurzame gedragsverandering die watergerelateerde ziektes voorkomt. Hiervoor worden leerkrachten en gemeenschapswerkers opgeleid en worden kindvriendelijke toiletten gebouwd voor 10.000 kinderen.
  • UNICEF België zal in haar lopende sensibiliserende WaSH-campagne (Water, Sanitair en Hygiëne) de projectresultaten uit Mali gebruiken met een oog op bijkomend draagvlak in Vlaanderen voor aandacht voor het recht van kinderen op toegang tot water, sanitair en hygiëne.
 
De Vlaamse partner Besix Sanotec is gespecialiseerd in waterbehandeling. Naast de kwaliteitscontrole van het dossier en rapportering dragen zij ook financieel bij tot het project. TBWA Group is een gespecialiseerd communicatiebureau dat pro bono de resultaten van het project in Mali zal gebruiken om de verdere UNICEF-campagne vorm te geven. Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2009. Het duurt 30 maanden.
Meer projecten
unicef 2009 3
unicef 2009 2
unicef 2009 1