Duurzame toegang tot drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne in Malawi

In lijn met de “Malawi Growth and Development Strategy”, wil dit project van UNICEF België bijdragen om de toegang tot drinkwaterduurzaam te verhogen. Daarbij wordt gewerkt op 3 vlakken:

  • Verhogen van de toegang tot drinkwater door het plaatsen van nieuwe en herstellen van verouderde waterpompen en dit op een duurzame manier, door het uitbouwen van een functionerend en betrouwbaar netwerk van reparateurs en het versterken van lokale besturen en gemeenschappen om water en sanitatieprogramma’s te plannen, te implementeren en op te volgen.
  • Het bewustzijn van het belang van hygiëne stimuleren in de gemeenschappen om te komen tot duurzame gedragsverandering die watergerelateerde ziektes voorkomen. Hiervoor worden leerkrachten en gemeenschapswerkers opgeleid.
  • gebruiken van de projectresultaten voor het creëren van een bijkomend draagvlak in Vlaanderen voor aandacht voor het recht van kinderen op toegang tot water, sanitair en hygiëne

Vanmarcke NV steunt dit project financieel en sensibiliseert medewerkers, klanten en distributeurs over het belang van water en sanitair. TBWA Group levert als communicatiebureau een bijdrage aan de vormgeving van de sensibiliseringscampagne van UNICEF in Vlaanderen. Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2010. Het duurt 24 maanden.

Meer projecten
unicef malawi 2010 1
unicef malawi 2010 2