Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, Sustainable Development Goals of kortweg SDG’s vormen sinds 2015 het mondiale kader voor duurzame ontwikkeling. Ze bestaan uit 17 doelstellingen die elk een thema centraal stellen. Deze thema’s zijn ook onderling met elkaar verbonden. Het zijn universele doelen, wat maakt dat elke organisatie, individu, instelling overal ter wereld zijn of haar bijdrage kan leveren.

Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO) geeft uitvoering aan de SDG’s en sluit zo aan bij het Vlaamse beleid en in het bijzonder Vizier 2030 en Visie 2050, dat het algemene Vlaamse beleidskader op middellange en lange termijn inzake duurzame ontwikkeling vormt.

Rechtstreeks richt het VPWvO zich op diverse targets onder 

 

SDG 6 icoon SDG 17 icoon

 

Inhoudelijk hebben de projecten ook een zekere positieve invloed op 

 

SDG 7 icoon SDG 13 icoon SDG 5 icoon SDG 15 icoon SDG 14 icoon SDG 3 icoon SDG 1 icoon

 

De subsidies die aan het VPWvO worden besteed zijn ODA-aanrekenbaar en worden gerapporteerd in internationaal en nationaal SDG-verband, klimaatverband en OESO-DAC-verband.

 

Meer acties

De Vlaamse overheid maakt in Vlaanderen ook werk van de SDG’s. Voor een niet-limitatief overzicht, klik hier.

 

 

SDG logo (rond)