Duurzame drinkwatervoorziening op zonne-energie door opzuivering van regenwater voor scholen in ruraal Noord-Rwanda

Dit project, getrokken door Bosaq beoogt de verbetering van de algemene gezondheid en levensstandaard van de scholengemeenschap van Mutete en buurtbewoners en de uitwerking van een specifiek model voor naburige gemeenschappen.

Er wordt ingezet op toegang tot drinkwater, continue beschikbaarheid van regenwater voor gebruik in de sanitaire voorzieningen van de scholengemeenschap en parochie en het sensibiliseren van rond watergebruik en waterschaarste, verbeterde hygiƫne en sanitatie. Naast de installatie van een regenwateropvangtank, toiletblok en fruitboomgaard wordt een drinkwaterzuiveringsinstallatie op zonne-energie voorzien. Deze werd ontworpen door Bosaq en is goedgekeurd op basis van de standaarden van de Rwandese overheid. Opleiding voor technisch functioneren en voor onderhoud is eveneens voorzien.

Dit project is opgevat als een voorbeeld voor omliggende schoolgemeenschappen. Voor de projectimplementatie zal steeds actief worden overlegd met de lokale (school), regionale (district) en nationale autoriteiten bevoegd voor watervoorziening en sanitatie (WASAC). Bosaq werkt verder samen met zijn lokale partner (Parochie OLV van KIBEHO in Mutete) en met de Vlaamse partners De Watergroep (medefinanciering en inzet van expertise), Umubano (faciliteren van lokale contacten, medefinanciering en mede-opvolging) en HoWest (inzet op gebied van gezondheidsbevordering en -educatie). Departement Omgeving cofinanciert dit goedgekeurde project van 2020, dat een voorziene duur heeft van 36 maanden.

Meer projecten