Duurzame drinkwatervoorziening en integraal waterbeheer in Ecuador

Dit project streeft naar het verbeteren van de levensomstandigheden van minder begoede bevolkingsgroepen door duurzame toegang tot drinkwater en sanitatie en conservatie van de watervoorraden in 6 kantons van Ecuador. Daartoe wordt gewerkt aan

  • toegang tot drinkbaar water en basissanitair voor 10.000 personen in de kantons Saraguro, Rioverde en Muisne,
  • duurzame beheerstructuren voor rurale drinkwatervoorziening voor 150.000 gebruikers in 6 kantons en
  • consolidatie en toepassing van modellen voor Integraal Waterbeheer en stroombekkenbeheer. PROTOS financiert daarnaast uit eigen middelen activiteiten rond kapitalisatie, netwerking, pleitbezorging die moeten leiden tot een optimalisatie van de sectorale politiek en interventiemethodes.

De Vlaamse partners PROTOS, TMVW, IMDC, brugs-fonds-voor-ontwikkeling-en-samenwerking, Grohe hebben al eerder samengewerkt in een eerdere fase van het programma. De samenwerking met het Departement Earth and Environmental Sciences van de KULeuven is erop gericht de wetenschappelijke inzichten over het projectgebied, mede opgedaan in het kader van de VLIR-uitwisseling tussen Vlaamse universiteiten en de universiteit van Cuenca, mee te nemen in het project.  De hoofdfinancier van dit project is DGOS.  Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2010. Het duurt 36 maanden.

Meer projecten
protos ecuador 2010 3
protos ecuador 2010 2
protos ecuador 2010 1