Duurzaam waterbeheer in het stroombekken van Lake George, Oeganda (deel 2)

Dit project heeft tot doel duurzame ontwikkeling te stimuleren binnen het bekken van rivier Mpanga volgens de principes van integraal waterbeheer. Lokale terreinacties bestaan uit de bouw van nieuwe drinkwaterpunten en sanitatievoorzieningen en de sensibilisering tot gedragsverandering inzake hygiëne en sanitatie. Verder wordt gewerkt rond planning en coördinatie met subcounties, district, watergebruikers verenigingen, onderhoudsoperatoren en rivierbekkencomités.

De Vlaamse partners PROTOS, Soresma en Groep T werkten reeds samen in een vorige fase van het programma. virtual-surveyor.com (Geo-ID) stelt kaartmateriaal en een aantal adviesdagen ter beschikking. De hoofdfinancier van dit project is DGOS.  Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2010. Het duurt 36 maanden.

Meer projecten