Duurzaam waterbeheer in het stroombekken van Lake George, Oeganda

Dit project, waarvan PROTOS promotor is, wiI in twee sub-counties van het district Kamwenge in het Lake George-bekken in West-Oeganda de toegang tot drinkbaar water en sanitaire voorzieningen voor minstens 12.000 mensen van de plattelandsbevolking op een duurzame wijze verbeteren volgens de principes van integraal waterbeheer. Soresma NV en Groep T zijn partners in dit project. 
Daartoe voorziet dit project
  • bouw van drinkwater- en sanitatieinfrastructuur
  • vormen van beheerscomités
  • vormen van gebruikers rond hygiëne en sanitatie
  • versterken van stakeholders (comités, subcounties, NGO’s, CBO’s)
  • oprichten en versterken van bekkenbeheersstructuren
  • actiegericht onderzoek naar risico’s voor Lake George
Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2008. Het duurt 30 maanden.
Meer projecten
Duurzaam waterbeheer in het stroombekken van Lake George, Oeganda