Drinkwatervoorziening in het dorp Wélia Mbounka, communauté rurale de Médina Yero Foulah, regio Kolda, Senegal

Dit project zal de toegang tot drinkbaar water realiseren in het dorp Wélia Mbounka, een dorp met 1500 inwoners in een afgelegen regio van Kolda. Het project kadert in een ruimer programma rond voedselzekerheid en watervoorziening dat bevrijde-wereld, samen met haar partnerorganisaties FODDE en GADEC in de regio uitvoert in de periode 2005-2010. Water zal toegankelijk gemaakt worden voor de ganse gemeenschap door het realiseren van een putboring, een watertoren en een waterleidingsnetwerk met tappunten.
De opbouw van lokale technische capaciteit is een belangrijk aspect van dit project. Sinds 2006 realiseert GADEC watertorens met zijn eigen technische ploeg. Sensibilisatie rond hygiëne en sanitatie gebeurt vanuit een ander programma door FODDE.
Een ASUFOR (Association des Usagers des Forages, structuur en functionering vastgelegd binnen de Senegalese wetgeving) zal worden opgericht rond de drinkwaterinfrastructuur, evenals een beheerscomité rond de landbouwinfrastructuur. De bevolking wordt bewustgemaakt van het belang van goede hygiëne en van de besmettingen die kunnen optreden vanaf het ophalen van water tot het consumeren ervan. Het ruimere programma realiseert tevens mogelijkheden voor geïrrigeerde landbouw (groenteteelt en bananen) op een oppervlakte van 10 ha.
Ingenieurs zonder Grenzen (Izg) werd door de samenwerking met Bevrijde Wereld binnen het VPWvO binnen het West-Afrikaanse netwerk SADIO betrokken sinds 2005 (in Gambia en later in Guinee-Bissau). De inbreng van IzG bestaat uit expertise die ter beschikking gesteld wordt van het (lokaal) personeel van de leden van het SADIOnetwerk, in concreto adviesverlening bij de putboring en bij de realisatie van watertorens.
1.500 inwoners krijgen via dit project directe toegang tot drinkbaar water en sanitatie. Dit project is een onderdeel van een nationaal programma in Senegal (regio’s Tambacounda, Diourbel en Kolda) dat sinds 2005 jaarlijks 5000 mensen een verbeterde toegang tot drinkbaar water levert. Voor het ganse programma worden dat 25.000 mensen tussen 2005 en 2010. Voor sanitatievoorziening worden zo’n 64.000 mensen indirect bereikt. Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2008. Het duurt 24 maanden.
Meer projecten
Drinkwatervoorziening in het dorp Wélia Mbounka, communauté rurale de Médina Yero Foulah, regio Kolda, Senegal