Drinkwatervoorziening in de Sefwi Wiawso Nurses Training College, Senior High Technical School en Ada Foah, Ghana

In dit project wordt toegang tot drinkbaar water, verbeterde hygiëne en sanitaire voorzieningen voorzien voor de gemeenschap van Ada Foah en de studenten en personeelsleden van twee hogescholen. Dit moet ook een vermindering inhouden van de verspreiding van ziektes veroorzaakt door de consumptie van besmet water. Daartoe worden waterputten geboord, pompen, leidingen en waterreservoirs voorzien en de nodige opleidingen in drinkwaterbeheer en in hygiëne en beheer van sanitaire voorzieningen.  

 
Ecorem is de coördinator van dit project, de Watergroep (technisch advies, deelname aan kwaliteitscontrole, monitoring en evaluatie) en VUB (beoordeling impact, bijdrage aan de implementatie, contacten met lokale partner) zijn de Vlaamse partners. Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2012. Het duurt 36 maanden.
Meer projecten