Drinkwatervoorziening en vorming rond goed drinkwatergebruik in het dorp Mandori op de Noordbank van de Gambia rivier

bevrijde-wereld is sinds 1989 actief in Gambia, en werkt er samen met de Gambiaanse NGO YAFSSE (Youth Action for Food Self-sufficiency and education), met wie ze een samenwerkingsverband onderhouden sinds 1985. YAFSSE heeft ervaring in het uitvoeren van grootschalige waterprojecten. Ze is lid van TANGO, het overkoepelend netwerk van NGO’s in Gambia en van het SADIO netwerk, een netwerk van 13 West-Afrikaanse NGO’s in 6 landen die werken rond voedselzekerheid.

Dit project beoogt de volgende resultaten:

  • De aanleg van een waterleidingsnetwerk voor een bevolking van 813 personen met 10 waterpunten met waterafloop (sanitair aspect, vermijden van het creëren van broeiplaatsen voor malariamuggen).
  • Vorming van een watercomité voor het beheer van de installatie.
  • Vorming rond hygiëne en sanitatie in samenwerking.
  • Training van het watercomité door een loodgieter voor het aanpakken van eenvoudige problemen.
  • Het openen van een rekening voor het onderhoud van het systeem.

Enkel investeren in de voorziening van drinkwater in een dorp heeft het nadeel dat de bevolking door het gebrek aan inkomsten moeilijk in staat zal zijn de structuren te onderhouden of reparaties uit te voeren in geval van defecten. Het ruimere programma in het dorp Mandori, dat ook door DGOS wordt gefinancierd, voorziet in enkele inkomensgenererende activiteiten zoals veeteelt, groenteteelt en visserij. Daarnaast wordt een systeem van lokale financiering van het onderhoud van het watersysteem opgezet met bijdragen van de bevolking Een geïntegreerde en gestructureerde aanpak, met bijzondere aandacht voor goed bestuur, genderaspecten, verzilting, bodemdegradatie en economische weerbaarheid van de bevolking; samen met de continue opvolging van de activiteiten door YAFSSE en de regionale coördinator van Bevrijde Wereld, die gevestigd is in het bureau van YAFSSE, verhogen de slaagkansen van het project aanzienlijk.

Het project richt zich dus in eerste instantie op de plaatselijke bevolking (813 personen), vooral via YAFSSE en The Swallow (Gambiaanse VZW, staat in voor ontwikkeling van educatief materiaal rond voedselzekerheid en waterbeheer). Sinds 2005 heeft Bevrijde Wereld samen met zijn partners belangrijke samenwerkingsakkoorden afgesloten met de Britse organisatie WaterAid, gespecialiseerd op het vlak van drinkbaar water, hygiëne en sanitatie.

De Vlaamse partner is Ingenieurs zonder Grenzen, die Bevrijde Wereld technisch bijstaat in de uitvoering en voorbereiding van het project.Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2005.

 
Meer projecten
Drinkwatervoorziening en vorming rond goed drinkwatergebruik in het dorp Mandori op de Noordbank van de Gambia rivier
Drinkwatervoorziening en vorming rond goed drinkwatergebruik in het dorp Mandori op de Noordbank van de Gambia rivier 1