Drinkwatervoorziening en verbetering van hygiëne en sanitaire voorzieningen in drie rurale gemeenschappen in Ghana met introductie van duurzame energie

De algemene doelstelling van dit project van FOS bestaat uit het verbeteren van de menselijke gezondheid en de levenskwaliteit van drie plattelandsgemeenschappen in Ghana door het leveren van drinkwater van goede kwaliteit en het creëren van verbeterde sanitaire voorzieningen met de introductie van duurzame energie en aandacht voor het milieu.

Daartoe worden de volgende resultaten nagestreefd  in Oda Nkwanta, Abenase en Akim Bontoduase:

  • De inwoners en leerlingen van de drie gemeenschappen werden voorzien met proper drinkwater via waterputten gekoppeld aan zonnepanelen en waterpompen die op zonne-energie werken.
  • De inwoners en leerlingen van de drie gemeenschappen werden voorzien met moderne en propere publieke toiletten.
  • De gemeenschappen in de drie gemeenschappen zijn gesensibiliseerd over hygiëne, gezondheidspreventie en milieu en gendergelijkheid
  • Beheerscomités zijn opgezet en de capaciteit voor beheer van de faciliteiten werd versterkt.

Het project werkt samen met sleutelfiguren binnen de gemeenschappen zoals plaatselijke autoriteiten, dorpshoofden en het plaatselijke projectmanagement team (PPMT).

FOS doet beroep op de Vlaamse partners Algemene Centrale ABVV-Antwerpen-Waasland (financiële steun, vergroten draagvlak, werkbezoek) en de ghana Council(financiële steun, terreinervaring, vergroten draagvlak, werkbezoek). De financiële bijdrage van ABVV is afkomstig van een fonds opgezet door het bedrijf DEME samen met de twee grote vakbonden (ABVV en ACV).  Het Departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2014. Het duurt 36 maanden.

Meer projecten
fos 2014 1
fos 2014 2
fos 2014 3