Drinkwatervoorziening en verbetering van hygiëne en sanitair voor 3 gemeenschappen en 2 scholen in Ghana met duurzame energie

De algemene doelstelling van dit project van FOS omvat de verbetering van de menselijke gezondheid en de levenskwaliteit van de bevolking van drie plattelandsgemeenschappen en twee middelbare scholen. Dit wordt bekomen door het leveren van veilig drinkwater en het creëren van een verbeterde hygiëne en sanitaire voorzieningen, met integratie van duurzame energie, zoals beschreven in SDG target 6.1, 6.2, 6b en 3.3 (bestrijden van door water overgedragen ziektes).

De verwachte resultaten zijn de volgende:

- R1: De inwoners en bezoekers van de Anyinase, Gyaha en Asuboni gemeenschappen worden voorzien

  van veilig drinkwater via publieke waterstandplaatsen met duurzame energie;

- R2: De studenten en bezoekers van Boso SHTS en St Francis SHS worden voorzien van toiletten voor de

 jongens en de meisjes;

- R3: Sensibiliseren over en verbetering van de hygiëne (handen wassen, eetwaren, afval) in de drie

 gemeenschappen en de twee scholen;

- R4: Beheerscomités worden opgezet en hun capaciteit voor beheer en onderhoud wordt versterkt.

FOS werkt daarvoor samen met zijn lokale partner COLISO, met sleutelfiguren binnen de gemeenschappen (zoals plaatselijke autoriteiten) en met Vlaamse partners Stad Antwerpen, Farys, ABVV– Algemene Centrale Antwerpen, Ghana Council Belgium en Humasol. Departement Omgeving cofinanciert dit goedgekeurde project van 2019, dat een voorziene duur heeft van 34 maanden.

Meer projecten