Drinkwatervoorziening en verbetering van de hygiëne en sanitair in vier plattelandsgemeenschappen in Ghana

Dit project van FOS heeft tot doel de menselijke gezondheid en de levenskwaliteit van vier plattelandsgemeenschappen te verbeteren door het leveren van een goede kwaliteit drinkwater en het creëren van verbeterde gezondheids- en sanitaire levensomstandigheden.

Er wordt gewerkt op vier resultaatsgebieden:

  • De inwoners en leerlingen van Tano Odumasi, Akim Kotokuom and Wassa Saah gemeenschappen worden voorzien van proper drinkwater.
  • De inwoners en leerlingen van de Jema Nante gemeenschap worden voorzien van propere publieke toiletten.
  • Sensibiliseren en verbetering van de hygiëne in de vier gemeenschappen;
  • Beheerscomités zijn opgezet en hun capaciteit voor beheer van de faciliteiten werden versterkt.

Het project zal werken met sleutelfiguren binnen de gemeenschappen zoals plaatselijke autoriteiten, dorpshoofden, en het plaatselijke projectmanagement team.

De Vlaamse partner Farys (vroeger TMVW) voorziet financiële inbreng en kritische input en ondersteuning in verband met de technische en operationele aspecten van de lokale distributiesystematiek van het water. De Dienst ontwikkelingssamenwerking van de stad Antwerpen doet een financiële inbreng en draagt bij in het vergroten van het draagvlak van het project via sensibiliserende initiatieven in de stad Antwerpen in samenwerking met Ghanese gemeenschapsorganisaties actief in Antwerpen en Vlaanderen.

 Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2013. Het duurt 18 maanden.

Meer projecten
fos 2013 1
fos 2013 2
fos 2013 3