Drinkwatervoorziening en verbetering van de hygiëne en sanitair in Nandom en Samou in Upper West regio en Akim Ayirebi in de Oostelijke regio in Ghana

Dit project heeft tot doel om de menselijke gezondheid en de levenskwaliteit van de Nandom, Samou en Akim Ayirebi gemeenschappen en scholen te verbeteren door het leveren van drinkwater van goede kwaliteit en het creëren van verbeterde gezondheids- en sanitaire levensomstandigheden die beantwoorden aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Daartoe wordt de nodige waterinfrastructuur voorzien (waterputten, waterreservoirs, buizenstelsel) evenals de constructie van publieke toiletten. Daarnaast wordt geïnvesteerd in opleiding m.b.t. het beheer van drinkwaterfaciliteiten, hygiëne en afvalverwerking.
FOS is coördinator van dit project, Algemene Centrale (AC) Antwerpen-Waasland steunt financieel, en VUB assisteert bij opleiding en vorming, monitoring en evaluatie van het project. Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2011. Het duurt 36 maanden.
Meer projecten
Nadom en Samou in Upper West regio en Akim Ayirebi in de Oostelijke regio in Ghana 2
Drinkwatervoorziening en verbetering van de hygiëne en sanitair in Nadom en Samou in Upper West regio en Akim Ayirebi in de Oostelijke regio in Ghana 1