Drinkwatervoorziening en verbetering van de hygiëne en sanitair in Laribanga, Ahwia, en Wiawso Township in het noorden en westen van Ghana

Dit project van het Fonds voor Ontwikkelingsamenwerking heeft tot doel om enerzijds de dorpsgemeenschappen van Laribanga en Ahwia toegang te verlenen tot water en anderzijds een verbetering van sanitair en hygiëne in het Wiawso Township door een degelijk systeem van afvalinzameling en –beheer, in het noorden en westen van Ghana. 
 
De twee projectgebieden liggen in rurale regio’s waar gebrek is aan toegang tot water en degelijk sanitair.
De activiteiten die zullen ontwikkeld om deze toestand te verbeteren zijn: het boren van waterputten, de constructie van bovengrondse reservoirs, de installatie buizen voor de distributie van water naar 10 geschikte plaatsen, organisatie van een opleiding in waterbeheer en sanitaire verbeteringen, de levering vuilnisbakken en afvalinzameling.
Er wordt samengewerkt met de lokale watervoorzieningmaatschappijen, plaatselijke autoriteiten (Districtsraad Sefwi Wiawso), dorpshoofden en leden van commissies. Technische expertise wordt ingebracht door de TMVW en de evaluatie wordt getrokken door vub (Menselijke Ecologie). Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2007.
Meer projecten
Drinkwatervoorziening en verbetering van de hygiëne en sanitair in Laribanga, Ahwia, en Wiawso Township 2
Drinkwatervoorziening en verbetering van de hygiëne en sanitair in Laribanga, Ahwia, en Wiawso Township 1