Drinkwatervoorziening en sanitatie voor het dorp Kunkudjang en opvolging watercomités in de dorpen Kunkudjang , Galoya, Kubariko en Makumbaya, Zuidbank, Gambia

Dit project voorziet in de aanleg van een waterleidingsnetwerk in het dorp Kunkudjang, installatie van verbeterde latrines in het kleuterschooltje van Kunkudjang en de opvolging van de watercomités in de dorpen Kunkudjang, Galoya, Makumbaya, Bafloto en Kubariko. De belangrijkste verwachte resultaten bestaan uit de toegang tot drinkbaar water voor 670 mensen, verminderde werklast voor vrouwen en kinderen, verbeterde sanitatie voor 84 kinderen en goed functionerende en duurzame watercomités die de watervoorziening van 4500 mensen beheren. Dit project wordt gesteund door Ingenieurs zonder Grenzen, de lokale bevolking en het departement LNE van de Vlaamse overheid en wordt opgevolgd door bevrijde-wereld
Bevrijde Wereld heeft sinds 2003 een 5 jaren-programma lopen met de partnerorganisatie YAFSSE (Youth Action for Food Self-sufficiency and Education) op de Zuidbank van de Gambiarivier. In het kader van dat programma werd er naast dijkenbouw en groenteteelt ook een waterleidingsnetwerk gerealiseerd in de dorpen Galoya, Makumbaya en Kubariko (2210 begunstigden). In Bafloto wordt er in 2007 een systeem geïnstalleerd (811 begunstigden). Watercomités zijn geïnstalleerd en verantwoordelijk voor het onderhoud van de systemen. In Kunkudjang werd in 2003 reeds een diepe put gegraven (investering YAFSSE, 3000 EUR) waarop men nu een pompsysteem en waternetwerk wil aansluiten.

Alle investeringen gaan gepaard met vormingen die tot doel hebben de capaciteitsopbouw van de dorpsgemeenschappen in de hand te werken. Er worden vormingen gegeven in organisatieopbouw, goed bestuur en gender voor de VDC (village development committees), daarnaast worden er ook technische comités opgericht voor de onderhoud en beheer van het waternetwerk. Om het project meer dorpseigen te maken wordt van de bevolking een bijdrage verwacht in arbeidsuren voor het graven van de sleuven van het waterleidingsnetwerk. De wederzijdse verantwoordelijkheden van de bevolking en de uitvoerende lokale organisatie worden vastgelegd in een contract dat door beide partijen worden ondertekend. Een constante opvolging wordt voorzien door de partnerorganisatie YAFSSE en de regionale coördinator van Bevrijde Wereld die gevestigd is in het bureau van YAFSSE. Er zal een rekening geopend worden voor het onderhoud van het waternetwerk, met een bijdrage per huishouden, die ook haalbaar is voor de allerarmsten van het dorp. Dit geld zal enkel gebruikt worden voor grote reparaties van het systeem. Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2006. Het duurt 36 maanden.
Meer projecten
Drinkwatervoorziening en sanitatie voor het dorp Kunkudjang en opvolging watercomités in de dorpen Kunkudjang 2
Drinkwatervoorziening en sanitatie voor het dorp Kunkudjang en opvolging watercomités in de dorpen Kunkudjang 1