Drinkwater, Sanitatie en irrigatieproject Filingué, Niger

Door dit project wil Ninafri in twee dorpen, Inizdan en Weila Sabongari, een nieuw veilig waterpunt installeren. Deze duurzame nieuwe watervoorziening moet op korte termijn de sociale en economische zelfredzaamheid verstevigen en de gezondheid verbeteren. In de dorpen worden ook sanitaire blokken en latrines opgetrokken. Het nieuwe waterpunt zal eveneens groentetuinen bevloeien en de dieren voeden. In beide dorpen heeft reeds een informatie- en sensibiliseringsronde plaatsgevonden. Vervolgens wordt het bestaande beheerscomité bijgeschoold om de nieuwe taken te kunnen aanpakken.
Ninafri coördineert dit project, met medewerking van de Vlaamse partners Mariën NV Expertise (voor bouwkundig advies), Izen Energy systems NV (voor advies i.v.m. zonne-energie) en s_eau_s_sahel VZW (voor logistieke ondersteuning i.v.m. het socio-culturele luik).
Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2011. Het duurt 26 maanden.
Meer projecten
1 INIZDAN
2 INIZDAN
3 INIZDAN