Drinkwater en sanitatie in de volkswijken van het District Bamako, Mali deel 2

De doelstelling van dit project is de levensomstandigheden te verbeteren van de bevolking in de achtergestelde wijken van 2 gemeentes in het district Bamako waarbij 12.000 personen toegang verwerven tot drinkwater en 8.000 tot basissanitatie, en waarbij de basis wordt gelegd voor uitbreiding naar ongeveer 100.000 mensen. Dit project wordt uitgevoerd en gecoördineerd door het bureau van PROTOS in Mali en de twee gemeentebesturen.
Gekoppeld aan de bouw van drinkwaterinfrastructuur en afvoersystemen voor afvalwater wordt er nadruk gelegd op voorlichting over de relatie tussen watergebonden ziekten, hygiëne en sanitatie. Deze uitgebreide voorlichtingcampagnes met gebruik van audiovisuele instrumenten beogen een gedragsverandering en verbeterde gezondheid.
Er wordt tevens gewerkt op het versterken van de beheerscapaciteiten van de verschillende stakeholders (wijkcomités voor water en sanitatie, gemeenten, technische diensten van het district en de regio, NGO’s, lokale private sector) voor een efficiënte en duurzame exploitatie van de infrastructuren.
Drie gespecialiseerde lokale NGO’s zullen door de gemeenten worden aangeworven om de vormingen en begeleiding van de wijkcomités te verzorgen en om de voorlichtingcampagnes uit te voeren. De infrastructuur zal door lokale aannemers gebouwd worden na een openbare aanbesteding. De hoofdfinancier voor het programma is DGOS.
De Vlaamse partners in dit project zijn AWWVMM en het departement LNE van de Vlaamse overheid. Zij staan mede garant voor technische controle, Noord-Zuid-uitwisseling van expertise en doorstroming van
informatie naar stakeholders en publiek in Vlaanderen. Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2009. Het duurt 36 maanden.
Meer projecten
Drinkwater en sanitatie in de volkswijken van het District Bamako, Mali, deel 2_2
Drinkwater en sanitatie in de volkswijken van het District Bamako, Mali, deel 2_1