Drinkwater en sanitatie in de gemeente Nema Badenyakafo, Mali

De doelstelling van dit project van PROTOS is de levensomstandigheden van de bevolking van één gemeente van de binnen delta, nl. Nema Badenyakafo, die wordt gekenmerkt door een lage toegang tot drinkwater en basissanitatie, te verbeteren. Dit gebeurt door middel van de bouw van bijkomende waterpunten en sanitaire infrastructuur. Gekoppeld aan de bouw van deze nieuwe voorzieningen wordt gewerkt op het versterken van de beheercapaciteiten van het gemeentebestuur, van alle drinkwatercomités (ook die van al bestaande drinkwaterpunten) en van de overkoepelende beheersassociatie van deze comités. Tevens zal er een masterplan drinkwater en sanitatie opgesteld worden.
 

PROTOS coördineert dit project. De Vlaamse partner ANTEA Belgium NV steunt het project financieel en engageert zich voor een jaarlijkse inbreng van manuren projectmanagement en technische projectinvulling.  Dit project kadert in een ruimer geheel, dat medegefinancierd wordt door DGD. Voor het sanitatieonderdeel van het project werkt PROTOS samen met UNICEF Mali. Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2011. Het duurt 24 maanden.
Meer projecten
protos 2011