Drinkwater- en sanitaire voorzieningen in Oostelijk DR Congo

Het programma van PROTOS en zijn partners TMVW, Arcadis en ATOL voorziet een verbetering van de levensomstandigheden van de rurale bevolking in oostelijk DR Congo , door het verhogen van de duurzame toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen.
Een eerste doelgroep van dit project wordt gevormd door de bevolking van uit dorpen in het binnenland van de provincies Noord- en Zuid Kivu en Ituri (streek in de Oost-provincie) waarvan naar schatting bijkomend 30.000 mensen zuiver drinkwater zullen krijgen, en een 10.000 mensen tevens toegang zullen krijgen tot sanitaire voorzieningen.

Een tweede doelgroep bestaat uit 25 lokale ontwikkelingsorganisaties in de drie betrokken provincies die tegelijkertijd operationele partner zijn, en waarvan de capaciteiten van al deze organisaties zullen versterkt worden.

Met de begunstigde bevolking worden lokale beheersstructuren opgezet (watercomités en waterleidingcomités), die, in samenwerking met de lokale overheden en kerken, verantwoordelijk zullen zijn voor onderhoud en herstel van de infrastructuur. Daartoe betaalt iedereen maandelijks een kleine bijdrage en worden lokale onderhoudstechnici opgeleid.

De lokale partner-NGO’s worden begeleid en versterkt door de Vlaamse partners, deels door advies van op afstand en deels op het terrein, en door de PROTOS medewerkers ter plaatse in DRC en van uit Rwanda en Oeganda. De samenwerking tussen de NGO’s onderling wordt gestimuleerd, alsook tussen deze NGO’s en de lokale overheden, en er wordt gewerkt naar gezamenlijk overleg en planning. Technisch en sociaal wordt de interventiecapaciteit van de partner-NGO’s versterkt. Het publieke waterbedrijf TMWV en het private bedrijf Arcadis Belgium zullen de lokale partners ondersteunen met technisch advies. ATOL vzw heeft een rol in het ter plaatse begeleiden van leerprocessen in zogenaamde thematische netwerken, hier rond de geïntegreerde aanpak van water en sanitatie. Arcadis Belgium en  TMVW  leveren ook een jaarlijkse financiële bijdrage aan dit programma.  Het projec is ingebed in een groter programma dat gefinancierd wordt door DGOS en onder de leiding van de lokale PROTOS medewerkers wordt uitgevoerd.
 
Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2007. Het duurt  36 maanden.
Meer projecten
Drinkwater- en sanitaire voorzieningen in Oostelijk DR Congo 2
Drinkwater- en sanitaire voorzieningen in Oostelijk DR Congo 1