De verduurzaming van toegang tot drinkwater, hygiëne en sanitaire voorzieningen door professionalisering van beheer en de toepassing van Integraal Waterbeheer in Ituri, DR Congo

Join For Water (Protos) voert waterprojecten uit in Oost-Congo samen met zijn lokale partnerorganisatie CIDRI. Deze laatste is sterk in het bouwen van gravitaire systemen en het mobiliseren van de bevolking om in te staan voor het drinkwaterbeheer en de verbetering van hygiëne en sanitatie. Recent is ook een structuur opgezet die de watercomités van verschillende systemen ondersteunt (SAGE) en worden nieuwe maatregelen genomen om bronzones te beschermen door herbebossing.

Dit project omvat de bouw van een nieuw gravitair drinkwatersysteem in Ngote voor 25.100 personen met 24 kiosken voor verdeling van drinkwater in ruraal gebied. Daarnaast wordt ook ingezet op de verbetering van hygiëne en sanitatie. Bij 150 families in 4 dorpen gebeurt dit door sensibilisatie en steun om met aangepaste middelen hun latrines te verbeteren. In 3 scholen wordt de bouw van 6 blokken van elk 4 latrines en de sensibilisatie van de leerlingen via de hygiënecomités voorzien.

Er zal ook een studie uitgevoerd worden in de omgeving van Bunia (Lonyo) voor de bouw van een grootschalig nieuw systeem (op termijn 90.000 gebruikers). Hiervoor zal De Watergroep haar expertise ter beschikking stellen. Er zullen nieuwe bronbeschermingsmaatregelen ingevoerd worden (o.a. herbebossing). In dat kader wordt expertise uitgewisseld met BOS+Tropen en hun Oegandese partner Kyaninga Forest Foundation om de aanpak verder te verbeteren. Tenslotte zal SAGE verder versterkt worden. Departement Omgeving cofinanciert dit goedgekeurde project van 2019, dat een voorziene duur heeft van 24 maanden.

Meer projecten