De toegang tot water, hygiëne en sanitatie zijn op een participatieve, duurzame en rechtvaardige manier verbeterd in drie gemeenten in en rond Bamako

De doelstelling van dit project, getrokken door Protos, bestaat uit de verbetering van de toegang tot water, hygiëne en sanitatie op een participatieve, duurzame en rechtvaardige manier in de gemeenten I en IV van het district Bamako en de gemeente Mountougoula, 20 km buiten Bamako.

Het project beoogt de toegang tot drinkwater te verhogen, vorming rond hygiëne te geven, toegang tot sanitatie te verhogen, het beheer van drinkwater duurzaam op te zetten, de watervoorziening voor groenteteelt te verbeteren en principes van Integraal Waterbeheer bij te brengen, zowel in stedelijk als landelijk gebied.

De Vlaamse partners zijn Farys/TMVW  (financiële steun en manuren technische en organisatorische expertise), Antea Group (financiële steun, aanleveren kaartmateriaal en manuren begeleiding thesisstudent(en)) en Universiteit Antwerpen (begeleiding en ondersteuning thesisstudenten). Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2016. Het duurt 48 maanden.

Meer projecten
Bamako