Afromaison. Verbeterd beheer van drinkwatervoorzieningen en sanitatie door een toegepaste ecosysteem benadering in het uThukelabekken

Het Afromaison project wil het Integraal Beheer van Natuurlijke Hulpbronnen in Afrika in praktijk brengen. Concreet vertaalt zich dit in een combinatie van praktische instrumenten die vooral op subnationaal beleidsniveau ondersteunend werken en aangepast zijn aan de lokale socio-economische, technische en institutionele aspecten. Dit project spitst zich specifiek toe op het verbeteren van het beheer van de drinkwatervoorzieningen en sanitatiepraktijken in het bovenstrooms gedeelte van het uThukela bekken in Zuid-Afrika.
Daartoe worden een methodologie en strategieën aangereikt aan en uitgewerkt met de lokale doelgroep. Deze worden in de praktijk gebracht in een gebied waar 9.600 kleine boeren wonen met geringe en slecht beheerde drinkwatervoorziening en rudimentaire of onbestaande sanitaire maatregelen.

Antea Group is trekker van het Afromaison project, dat werd gehonoreerd binnen het 7de kaderprogramma van de EU rond onderzoek en technologische ontwikkeling. Dit project wordt uitgevoerd met verschillende Europese en lokale partners in 5 Afrikaanse landen, waaronder Zuid-Afrika. Voor de praktische uitvoering van het water- en sanitatieluik werkt Antea samen met de Vlaamse partners UGent (vakgroep landbouweconomie) en Lessius Hogeschool (Centrum voor Intercultureel Management en Internationale Communicatie). UGent levert expertise met betrekking tot economische instrumenten en de toepasbaarheid in de interventiezone. CIMIC zal bijdragen in het toetsen van de culturele acceptatie of geschiktheid van voorgestelde instrumenten of beleidsopties voor integraal beheer van natuurlijke hulpbronnen. De hoofdfinancier van het Afromaisonproject is de Europese Commissie. Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2012. Het duurt 24 maanden.

Meer projecten