15 jaar VPWvO - Wereldwaterdagevent 2019

Naar goede gewoonte brengen we in de week van van Wereldwaterdag de partners en geïnteresseerden in water en ontwikkeling samen voor een mix van inhoud en netwerking. Op 21 maart 2019 vond een feestelijke editie van het jaarlijks netwerkevent plaats naar aanleiding van de 15de verjaardag van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling.

15 jaar samen uitvoering geven aan internationale afspraken rond water, milieu, ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling verdiende een “decorering” van de aanwezigen met het logo van Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Deze 17 doelstellingen vormen het mondiale kader tot verduurzaming van de wereld, met aandacht voor economische, ecologische en sociale aspecten.

Het Zuiderpershuis in Antwerpen vormde voor de gelegenheid het perfecte kader. Tot 1977 bleef het als hydraulische centrale actief om sluizen en bruggen aan te drijven, vandaag is het een culturele ontmoetingsplaats en biedt het onderdak aan organisaties en ondernemers. Deze locatie ligt op een steenworp van de Gedempte Zuiderdokken, die de stad Antwerpen plant om te vormen tot een stedelijk park met veel aandacht voor water en klimaatadaptatie.

Professor Patrick Willems focuste in zijn interventie op water en klimaatverandering door het aanbrengen van verbanden, patronen, oorzaken en gevolgen. Aan de hand van onderzoek, statistische analyse en modelleren van extremen worden de concrete gevolgen van de klimaatverandering duidelijk, net als de noden inzake klimaatadaptatie. Dit gebeurt in Vlaanderen en ook via concrete projecten in ontwikkelingslanden, o.a. in Bolivië, Ecuador, Suriname, Nijlbekken in Afrika en Vietnam. De conclusies beperken zich niet alleen tot het binnenland, er zijn parallellen te trekken tussen Noord en Zuid voor het omgaan met de effecten en het aanpassen aan de context.  

De Vlaamse milieu-overheid heeft kort na de lancering van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling in 2004 gekozen voor tastbare ondersteuning van Vlaamse actoren met expertise om samen bij te dragen aan de multilaterale engagementen rond water en sanitatie. De opeenvolgende ministers van leefmilieu voorzagen de subsidies voor cofinanciering van projecten en de leefmilieuadministratie (nu Departement Omgeving) organiseerde het secretariaat. ‘Werking’ is de rode draad in het 15-jarig bestaan van het VPWvO, zoals Lieve Dillen van het Departement Omgeving illustreerde. Samenwerking, netwerking, concrete uitwerking, doorwerking en afwerking zijn de sleutels om zowel in Vlaanderen als in het Zuiden resultaten te boeken. Het VPWvO creëert meerwaarde en betere toegang tot water en sanitaire omstandigheden in 89 projecten in 25 landen en is een uniek initiatief door ook in te zetten op uitwisseling van expertise en capaciteitsopbouw.

De Gedempte Zuiderdokken zullen in de komende maanden en jaren aangepast worden om de gevolgen van de klimaatwijziging zoals toenemende stedelijke hitte, overstromingsgevaar en kans op droogte op te vangen. De stad ontvangt daarvoor ook subsidies vanuit Europa via het Interreg 2 Zeeën project Sponge2020. Projectleider klimaatadaptatie Ronny Van Looveren schetste de grote lijnen van het adaptatiebeleid in de stad Antwerpen en welke concrete maatregelen zullen worden genomen in de Gedempte Zuiderdokken.  De specifieke aanpak in de stedelijke context van Antwerpen kan ook inspirerend werken voor projectwerking op lokale en middelgrote schaal in het Zuiden, zoals bv. co-creatie, aandacht voor eigenaarschap, technische oplossingen op maat, bekijken van de hele watercyclus, (her)gebruik van water,…

Voor deze verjaardageditie werkte de Academie van Hoboken een artistiek luik uit in de vorm van een gelegenheidsexpo. Kinderen uit de beeldateliers en studenten van de ateliers Fotokunst, Schilderen, Beeldhouwen en Cross-over hebben op eigen wijze uitdrukking hebben gegeven aan het thema “water”.

Vlaams minister Koen Van den Heuvel feliciteerde de medewerkers en partners van het VPWvO en drukte zijn appreciatie uit voor de inzet van de diverse organisaties en bedrijven gedurende de voorbije 15 jaar. Water is een kostbaar goed, dat beschermd en goed beheerd moet worden. De minister kondigde in dat verband oproepen aan rond ontharding, groendaken en lokale natuurprojecten in Vlaanderen en zal ook een nieuwe oproep voor waterprojecten in ontwikkelingslanden ondersteunen.

De presentaties zijn beschikbaar op aanvraag.

Meer foto's

15 jaar vpwvo banner
foyer
welkom
PWillems
LDillen
RVLooveren
slotwoord
fotografie
schilderkunst
sdgpins