“Ma belle campagne“: Water en onderwijs voor iedereen. Drinkwatervoorziening en sanitatie in Talha-Marokko

Dit project van goodplanet (vroeger GREEN Belgium) heeft als doel het verbeteren van de toegang tot drinkbaar water en sanitatie voor de 4.000 mensen in het plattelandsdorp Talha (Marokko). Dit project is analoog aan het projecte in Zaouit  waarvoor GREEN in 2006 een subsidie kreeg van de Vlaamse overheid. GREEN zal de ervaring van andere douars (o.a. Zaouit) benutten bij de uitvoering van dit project.
 
Dit project voorziet het dorp Talha van individuele aansluitingen op het publieke drinkwaterleidingnet en een verbetering van de sanitaire voorzieningen. Daarnaast zal de lokale vereniging gesteund en begeleid worden bij het opzetten van processen van participatie, educatie en sensibilisatie.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de positie van de vrouwen die actief betrokken worden bij het uitwerken van een lokale Agenda 21. Tevens wordt gepoogd alle gezinnen én de school toegang tot drinkbaar water te laten krijgen en zo de 'waterarbeid' bij kinderen te stoppen. Talha zal het eerste plattelandsdorp zijn in deze regio dat individuele aansluitingen en sanitaire voorzieningen krijgt en heeft daardoor een belangrijke voorbeeldfunctie voor de hele regio.
De partners zijn ook grotendeels dezelfde: de Marokkaanse publieke watermaatschappij ONEP, lokale besturen, GREEN Maroc, rotary en de scholengroep KOGEKA. Vanuit de provincie West-Vlaanderen, de Koning Boudewijnstichting en het departement LNE van de Vlaamse overheid wordt cofinanciering voorzien.
Meer projecten
“Ma belle campagne“: Water en onderwijs voor iedereen. Drinkwatervoorziening en sanitatie in Talha-Marokko