Wereldwaterdag 2020: Water en klimaat

Wereldwaterdag, op 22 maart, is de dag waarop wereldwijd het belang van water en het duurzaam beheer van waterbronnen centraal staat. Sinds 1993 wordt Wereldwaterdag jaarlijks en internationaal gevierd. De editie van 2020 geeft aan dat water en klimaat nauw met elkaar verbonden zijn en elkaar voortdurend beïnvloeden. 'Water can help fight climate change', 'We can not afford to wait' en 'Everybody has a role to play' zijn de rode draden voor 2020, in lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, in het bijzonder met betrekking tot water en sanitatie (SDG 6) en klimaat (SDG 13).

Door de wereldwijde opkomst en verspreiding van COVID-19 wordt ook nog eens extra aangegeven dat een goede handhygiëne met water en zeep een belangrijke rol speelt in vermijden van de verspreiding van het virus. en bij uitbreiding andere ziektes. Wereldwijd hebben miljoenen mensen nog geen toegang tot proper en veilig water en aangepaste sanitaire infrastructuur.  

 

Meer info: www.worldwaterday.org

logo wereldwaterdag ned
Actievideo Water en Klimaat