Projectoproep VPWvO 2020

Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO)  geeft met concrete projecten op het terrein uitvoering aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, in het bijzonder aan SDG 6 inzake water en sanitatie.

De Vlaams Minister van Omgeving, bevoegd voor het leefmilieu en partner van het VPWvO, maakt ook in 2020 middelen vrij voor cofinanciering van drinkwater- en sanitatieprojecten in het Zuiden.

Deze projecten moeten tot stand komen door samenwerking tussen minstens 1 Vlaamse indiener, minstens 2 Vlaamse partners en minstens 1 lokale Zuidpartner. Door samenwerking tussen diverse partners te stimuleren, schakelt het VPWvO zich ook in in SDG 17 inzake het creëren van partnerschappen en het werken aan capaciteitsopbouw.

Meer informatie en alle nodige documenten zijn hieronder beschikbaar. Projecten kunnen ingediend worden tot dinsdag 23 juni 2020 om 12 u.

Inspiratie over evalueren en evaluaties vind je hier.