Prijs Ernest Du Bois

Het Fonds Ernest du Bois, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, lanceert een nieuwe oproep voor kandidaturen.

Dit fonds wil de interesse van jonge academici aanmoedigen om zich te verdiepen in de problematiek van beschikbaarheid van water in de wereld. Sinds 2012 zet de Prijs Ernest du Bois het werk van jonge onderzoekers rond het thema van water in de kijker. 

De oproep richt zich tot jonge doctoraatstudenten die onderzoek doen over het thema water en de beschikbaarheid ervan over de hele wereld. De deadline is vastgelegd op 12 oktober 2017.

Meer informatie