Oproep Koning Boudewijnstichting - Fonds Elisabeth en Amélie

Het  fonds Elisabeth en Amélie van de Koning Boudewijnstichting lanceert een oproep voor kandidaturen. De oproep richt zich tot studenten uit ontwikkelingslanden die in België studeren en die een eindwerk maken waterbeheer en - beschikbaarheid in het Zuiden.

Dossiers kunnen ingediend worden tot en met 22 oktober 2018.