Partner worden

Door partner te worden toon je je maatschappelijke betrokkenheid en zet je je organisatie op de kaart.

SDG's

Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling draagt tastbaar bij aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of SDG's.

Oproep Koning Boudewijnstichting - reisbeurzen

De Koning Boudewijnstichting lanceert een nieuwe oproep in het kader van het reisbeurzenprogramma voor studenten uit ontwikkelingslanden die in België studeren en werken rond het thema water.

Oproep Koning Boudewijnstichting - doctoraatsonderzoek

Het Fonds Ernest du Bois lanceert een nieuwe oproep voor kandidaturen van doctoraatsstudenten die onderzoek doen naar water en de beschikbaarheid ervan.

Projectoproep VPWvO 2019

Projectvoorstellen die uitvoering geven aan SDG 6 door samenwerking tussen minstens 1 Vlaamse indiener, minstens 2 Vlaamse partners en minstens 1 lokale Zuidpartner konden ingediend worden tot 24 juni jl. De oproep is afgesloten.

15 jaar VPWvO

De feestelijke editie van het Wereldwaterdagevent in 2019 stond in het teken van de 15de verjaardag van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling in het Zuiderpershuis in Antwerpen.

irrigatieproject nigeria 2

Project in de kijker: 

Verduurzamen van 15 waterpunten en toegang tot drinkbaar water en sanitatie in de school Risci, Burkina Faso

SDG 6 icoon
SDG 17 icoon