Partner worden

Door partner te worden toon je je maatschappelijke betrokkenheid en zet je je organisatie op de kaart.

SDG's

Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling draagt tastbaar bij aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of SDG's.

Oproep Koning Boudewijnstichting - Prijs Ernest du Bois

Het Fonds Ernest du Bois lanceert een nieuwe oproep voor kandidaturen van doctoraatsstudenten die onderzoek doen naar water en de beschikbaarheid ervan.

Projectoproep VPWvO 2020

Projectvoorstellen die uitvoering geven aan SDG 6 door samenwerking tussen minstens 1 Vlaamse indiener, minstens 2 Vlaamse partners en minstens 1 lokale Zuidpartner kunnen ingediend worden tot 23 juni 12 u.

Oproep KBS en BPF "Enterprises for SDGs "

Deze oproep richt zich naar projecten om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) mee te realiseren, opgezet en uitgevoerd door partnerschappen met minstens 1 organisatie uit de privésector.

Netwerk- en leerevent Water without borders

Op 28 november vond in Brussel een leer- en netwerkdag plaats voor organisaties, overheden en bedrijven met een internationale waterwerking.

irrigatieproject nigeria 2

Project in de kijker: 

Minister Zuhal Demir keurde 6 projecten in Ghana, Congo, Kenia, Oeganda, Haïti en Niger goed voor cofinanciering in 2019. Maak kennis met het project van FOS, Stad Antwerpen, Humasol, Ghana Council, ABVV en  FARYS.

SDG 6 icoon
SDG 17 icoon